Moderat Liste

Moderat Listes visjon er å gjøre Campus Ullandhaug til Skandinavias mest attraktive sted å studere. For å gjøre Campus Ullandhaug mer levende trenger vi flere studentboliger på campus, bedre kvalitet på forelesere og forelesningssaler, og bedre kollektivtilbud til Campus.

Nøkkelsaker

 • At UiS skal bli Norges beste universitet på digitalisering, elektronisk eksamen og flere hjemmeeksamener
 • Ekstern Sensor på alle eksamener
 • Innføre kildesortering og resirkulering på Campus.
 • «Bysykkel»-ordning mellom Campus Ullandhaug og Stavanger.
 • Gratis parkering for alle studenter
 • Utvide Tappetårnet og Studentenes hus.
 • Ny idrettshall på campus

Studiekvalitet

Vi skal arbeide for:

 • At UiS skal bli Norges beste universitet på digitalisering; mer streaming av forelesninger, flere digitale eksamener og flere hjemmeeksamener
 • Bedre kvalitet på undervisnings- og forelesningssaler
 • Økt tilgang til stikkontakter i forelesningssaler og fellesområder
 • Bedre muligheter for utveksling mellom norske universiteter
 • Flere internasjonale utvekslingsmuligheter
 • Styrke forelesningene gjennom strengere oppfølging og evaluering av forelesere.
 • Kreve eksterne sensorer som sensurerer eksamen i alle fag.

Studentvelferd

Vi skal arbeide for:

 • Å ha et samlet universitetsområdet på Ullandhaug
 • Bygge en ny flerbrukshall for idrett
 • Flere nye studentboliger på Campus Ullandhaug
 • Flere studentfordeler og -rabatter i regionen
 • Styrking av helsetilbudet på campus
 • Egen lege på campus
 • Lengre åpningstider i SiS-barnehage under eksamensperioden
 • Utvidelse av Tappetårnet for å få større lokaler til «Studentbaren Tappetårnet» og Kontorlandskapet i 2 etasje.
 • Flere møteplasser for å inkludere internasjonale studenter i studentmiljøet
 • Jobbe for at Folken skal bli et attraktivt utested for studentene i Stavanger.

Samferdsel

Vi skal arbeide for:

 • At parkeringsplassene på UiS forblir gratis
 • At alle parkeringsplasser på UiS er tilgjengelig for studenter.
 • Flere bussavganger til/fra Campus Ullandhaug alle dager i uken inklusivt søndag.
 • En gratis nattbuss
 • “Bysykkel”-ordning mellom Campus Ullandhaug og Stavanger

Andre saker

Jobbe for at UiS skal begynne med kildesortering og resirkulering

 

Kandidater

André Pedersen
Anne Marie Lund
Kim Roger Andersen
Hanna Handeland
Benjamin Erikstad
Aslaug Mjølhus
Bjørn Schaal
Marit Hovden
Håvard Vikse
Anne Haarberg
Alexander Theodor Aase
Ole Jørgen Friestad
Sindre Tørudstad Johnsen
Rebekka Ramsland
Benjamin Peters
Charlotte Søyland
Amalie Zwerg Gran
Hanna Rovik
Erik André Noreide
Martine Andrea Borthen
Anine Klepp