Sosialdemokratisk Liste

Logo sosdemlistaSosialdemokratisk Liste vil jobbe for å fremme studentenes velferd og rettigheter. Vi er opptatt av at alle studenter skal ha like muligheter og vil fremme fellesskapsverdier. Vi vil rette vårt fokus på Studentmiljø, utdanning, ivaretagelse av studentinteresser i UiS som organisasjon og miljø.

Studentmiljø

Kollektivtransport

 • Vi ønsker at studentkortet fra Kolumbus også skal fungere på båt
 • Vi vil jobbe for busstopp ved Sola Sjø
 • Det behøves flere bussavganger i helgene
 • Studentrabatt for alle studenter, student er student, ingen øvre aldersgrense
 • Mobilitet er et basistilbud – vi ønsker å jobbe med kommunen for å utrede gratis buss

Velferd og sosialt

 • Forbedre psykologtilbudet til studentene
 • Innføre en ordning med introduksjonskort til kulturlivet for studenter
 • Arbeide for års–hjul i regi av Velferdstinget, UiS studentsider eller SMiS hvor studentorganisasjoner kan legge inn sine arrangement.
 • Allergivennlig mat skal være i samme kostnadsgruppe som «vanlig» mat og være godt merket
 • Se etter muligheter for øket støtte til Fadder – det er en fest som forebygger ensomhet
 • Ønske en velkomstordning for studenter som ankommer om våren

 

Utdanning

Sensurering av eksamen som gir mening for studentene

 • Sensuren skal foreligge innen tre uker. Vi ønsker statistikk på sen sensurering
 • Vi ønsker en saksjoneringsordning på 1000kr i bot hver dag sensurfristen overskrides, etter modell fra NTNU
 • Vi vil jobbe for økte bruk av eksterne sensorer

Digitalt campus

 • Vi ønsker at flere fag skal tilby streaming

Rettferdig Studentrepresentasjon

 • Vi ønsker at studenter i styrer og utvalg skal bli honorert på lik linje med faglig ansatte og eksterne i samme styrer og utvalg.

 

Miljø

Grønt universitet

 • Etablere bruk av solcellepanel og andre fornybare energikilder i universitetsbygninger
 • Forbedre kildesorteringen i alle bygg på UiS
 • Større faglig satsning på fornybar energi
 • Utrede mulighetene for «grønne tak» når det bygges nytt

Sykkel som et reelt alternativ

 • Etablere en ordning med sykkel for studenter på UiS og bedre sykkelparkering og mulighet for omkledningsrom etter modell fra Oslo/Trondheim by.

 

Organisasjon

Ivaretagelse av studentinteresser

 • Vi vil opprettholde fakultetsstyrene som et beslutningsorgan
 • Leder av StOr inn i rektormøte

 

Kandidater

Ingrid Brustad
Sondre Åkesson Olsson
Jakob Ruus
Fatem al-Musawi
Sara Jalali
Bork Sundseth
Eli Nessa
Nadia Moen
Martin Gjendem
Julia Wong
Marius Engan
Una Ruzic
Andreas Tyrholm
Aurora Bråss Løken
Mads Kapstad
Håkon Ohren
Grethe Marie Strøm
Jørgen Nordby
Kjartan Løvaas