Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelsen forklarer hvilken rolle og oppgaver som er tilegnet hver av de tre stillingene. Følgende kan du gå inn og lese om de ulike stillingsbeskrivelse.

Leder

Nestleder for utdanning

Nestleder for læringsmiljø