Teknat-liste

Nøkkelsaker

 • Mulighet for praksis i alle studier.
 • Mer samarbeid mellom fakultetene.
 • Øke tilgjengelighet og muligheten for at studenter kan bruke fasiliteter som institusjonen eier.
 • Innelåst sykkelparkering for studenter.
 • Forlenge nattbusstilbudet til langhelg; torsdag – lørdag
 • Bysykkel; By-Campus
 • Undervisning ≠ Forskning
 • Fjerne monopolet til SiS.
 • Nytt og større studentenes hus.
 • Bedre tilrettelegging for digitale verktøy.
 • Likt vurderingsgrunnlag for fjerde eksamensforsøk for hele institusjonen.
 • Bedre tilrettelegging for oppgaveskriving hele året.

 

Studiekvalitet

Mulighet for praksis i alle studier.

 • Praksis burde være innført i alle studieretningene for å øke kompetansen og gjøre studentene klar for arbeidslivet. Vårt forslag er å tilrettelegge praksis som et valgemne som studenter kan velge. Et slik fag vil i disse tider gi studenter noe erfaring før de trer inn i arbeidslivet.

Mer samarbeid mellom fakultetene.

 • Vi ønsker flere tverrfakultetlige fag, og å gjøre det lettere å ta fag hos andre fakultet/institutt. For å gjøre dette mer interessant for fakultetene foreslår vi en delfinansiert løsning mellom vertsfakultet og underviser, f.eks. 60/40 som er tilfellet på Teknat.

 Undervisning ≠ Forskning

 • Foreleser og forsker bør være adskilte stillinger i generelle grunnfag, som f.eks. matte og fysikk. Professorer har insentiver for å forske, men ikke å undervise, nor vi mener gir dårlige studiekvalitet. Vi ønsker å innføre insentiver også for undervisning, for å motvirke denne effekten.

Oppfordre til bruk av studentassistender der det er mulig

 • Studentassistenter burde brukes mer, i den grad det er lovlig, for å hjelpe faglærer. Et annet bruksområde kunne vært studiehjelp etter 16.00 for å øke tilgjengeligheten for hjelp til studentene etter skoletid.

Bedre tilrettelegging for digitale verktøy.

 • Vi vil jobbe for at skolen blir mer aktiv på den digitale fronten, noe som blant annet inkluderer tilrettelegging for flere digitale eksamener og digitale verktøy til bruk i studiene.

Likt vurderingsgrunnlag for fjerde eksamensforsøk for hele institusjonen.

 • Kilder sier at Teknat setter strengere vurderingsgrunnlag ved søknad for fjerde eksamensforsøk. Vurderingsgrunnlagene bør være like hos hele institusjonen.

 Bedre tilrettelegging for oppgaveskriving hele året.

 • Vi vil jobbe for at man skal ha mulighet til å skrive sin bachelor/master både på våren og høsten med garantert veileder. I dag er ikke dette tilfellet.

Opprette en mappestruktur for studentorganisasjonene på It’s Learning for å gjøre det lettere å informere studentene.

 • Istedenfor å kontakte de nye studentene vha. instituttene, kan en gjøre det via It’s Learning. Ved å legge en mappe for alle organisasjoner under sine respektive plasser, kan disse lettere nå sine nye studenter.

Pålegge UiS å informere om institusjonens oppbygging og muligheter.

 • Mange studenter vet ikke hvordan universitetet fungerer, og hvem de skal henvende seg til hvis de lurer på noe. Derfor ønsker vi at dette skal være pålagt UiS å informere om, f.eks. gjennom å møte opp i en time og fortelle om institusjonen.

 

Studentvelferd

Øke tilgjengelighet og muligheten for at studenter kan bruke fasiliteter som institusjonen eier.

 • Det er mange fasiliteter ved UiS som stenges tidlig og som studenter ikke en gang vet om. Dette gjelder f.eks. laboratorier, verksteder, kinosal, svømmebasseng og idrettsbane. Vi vil arbeide for å gjøre disse tilgjengelige for studenter som ønsker å bruke dem. For å bruke disse fasilitetene riktig ønsker vi å tilrettelegge for åpne kurs for bruk for studenter. Vi vil også tilrettelegge for flere sosiale aktiviteter på campus gjennom disse fasilitetene.

Flytte idrettslinjens aktiviteter til SiS Sportsenter.

 • Store ressurser går til å utvide idrettslinjens fasiliteter. Disse ressursene kan heller bli brukt til å utvide SiS Sportsenter slik at ALLE studentene ved UiS får nytte av disse fasilitetene. Idrett kan da få gratis tilgang på SiS sine fasiliteter. Gamle gymsaler og svømmebasseng i Line-huset kan oppusses og brukes til et bedre formål.

Nytt og større Studentenes Hus.

 • Studentenes Hus er per dags dato for lite for et raskt voksende studentsamfunn. Det er knapt med plass, og lokalene til Tappetårnet rommer ikke mer enn 200 stykk av UiS sine ca. 10.500 studenter. Vi ønsker derfor at det skal bygges et nytt Studentenes Hus hvor det finnes oppholdsrom og kontorer til alle studentorganisasjoner, møtelokaler, og større bar. Den gamle Studentenes Hus kan brukes til f.eks. kontorer til oppgaveskriving, samt mulighet for e ny bar på campus. Da mister Tappetårnet sitt monopol på barvirksomheten. Konkurranse fører til bedre tilbud til studentene og lavere priser. Å utvide dagens Studentenes Hus er også en idé, men det er bare en kortsiktig løsning. Ved en utvidelse vil studentene trolig sitte uten et Studentenes hus, eller en bar, i 1,5 år.

 

Samferdsel

Innelåst sykkelparkering for studenter.

 • Det er allerede en innelåst sykkelparkering, men bare for ansatte. Dette synes vi er galt, hvor mange sliter med tyveri. Vi vil arbeide for å få denne sykkelparkeringen åpen for studenter også, eller for å få bygd en til for studenter.

Forlenge nattbuss tilbudet til langhelg; torsdag – lørdag.

 • Nattbuss hele uken er både vanskelig og urealistisk med tanke på Kolumbus. Vi foreslår dermed en mellomløsning hvor nattbussordningen økes med en dag. Vi tenker da torsdag til lørdag. Da vil studenter få muligheten for å komme seg hjem billigere etter torsdagskvelden som faktisk er «Studentdagen».

Bysykkel; By-Campus.

 • Dette er en løsning som har funker bra i sentrum, og vil da gjerne videreføre denne idéen til universitetet.

Parkering.

 • Ifølge Fylkeskommunen er UiS påbudt å fjerne et større antall parkeringsplasser. Dette vil føre til større kaos enn noen gang, og noe må gjøres. Vi er enig i at parkering skal koste penger, men bare for dem som velger å kjøre bil, når de egentlig har mulighet til å ta buss eller sykle. Vi vil jobbe for en begrenset parkeringsmodell hvor parkering kan bli gratis ved søknad. Krav til godkjent søknad kan være barn (med tanke på å kjøre dem til barnehage), varierende arbeidslokasjon (må flytte på seg flere ganger daglig), og kompiskjøring (4 i en bil istedenfor alle i hver sin).

 

Andre saker

Fjerne monopolet til SiS.

 • SiS har et monopol på all kafé-drift på UiS. Dette synes vi er galt og ser for oss stigende priser den dagen konkurransen fra Line-Huset forsvinner. Vi er for et åpent marked på kafé-drift for å øke tilbud til studenter og for å minimere prisene.

 

Kandidater

Jonas Bjørheim

Andre Larsen

Juni Olivia Saugnes Johnson

Kjetil Jøtne

Eirik Moen

Martin Sannes

Signe Gevik

Martin Bru

Tor Gunnar Vilke

Hanne Undersrud Bratland

Sigurd Ytterstad

Stian Kirkvik Johnsen